علمی
تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و جرم در سطوح خرد و کلان

مسعود چلبی؛ محمد مبارکی

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1384، صفحه 3-44

چکیده
  مفهوم سرمایه اجتماعی به دلیل ماهیت و محتوایی که دارد تقریبا با تمامی موضوعات و مسائل مطرح در حوزه انسانی و اجتماعی،از جمله حوزه آسیب های اجتماعی و به خصوص جرم،ارتباط پیدا میکند.با توجه به این تاثیرات متقابل،هدف تحقیق حاضر بررسی و شناسایی رابطه بین سرمایه اجتماعی و جرم می باشد.این مطالعه از دو قسمت مجزا تشکیل شده است:قسمت اول،پیمایشی ...  بیشتر

علمی
دلالت های حرفه پزشکی برای نظم جامعه

فاطمه جواهری

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1384، صفحه 45-72

چکیده
  در دوران کنونی که دستاورئهای علمی نقش زیادی در تنظیم و اداره امور جامعه دارند،حرفه های تخصصی از جمله حرفه پزشکی دارای جایگاه قابل ملاحظه ای هستند.نویسنده این نوشتار می کوشد تا به سهم خود نقش و تاثیر حرفه ئپزشکی را بر نظم دهندگی به جامعه آشکار سازد.به این منظور، با تکیه بر روش تحلیل نظری،دلالت های حرفه پزشکی برای نظم جامعه در دو سطح ...  بیشتر

علمی
مسئله پایداری در کشاورزی ایران

غلامعلی نجفی؛ شمس السادات زاهدی

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1384، صفحه 73-106

چکیده
  بررسی پایداری کشاورزی با توجه به بحث های مختلفی که در مورد کشاورزی و عناصر و کارکردهای آن صورت می گیرد،بسیار مهم است و رد واقع بررسی وضعیت آینده کشاورزی در صورت ادامه روند فعلی است.در این مقاله،با مرور مبانی نظری،توسعه پایدار،اهداف اجتماعی،اقتصادی،زیست محیطی و سیاسی تعریف و بر مبنای آن،مدل مفهومی کشاورزی مرکب از عناصر درونی و ارتباط ...  بیشتر

علمی
بررسی برخی انگیزه های تمایل به برون کوچی از شهر اهواز

فرهنگ ارشاد؛ عزیز حزباوی

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1384، صفحه 107-120

چکیده
  الگوی کلی مهاجرت داخلی در کشورهای موسوم به جهان سوم جابه جایی نیروی انسانی از مناطق کمتر توسعه یافته به مناطق توسعه یافته تر است که مهاجرت روستاییان به شهرها نمود بارز آن است.زمینه اصلی این مهاجرت گروهی که باعث تعمیق شکاف توسعه بین مناطق مبدا و مقصد می شود،تا حدود زیادی ناشی از وابستگی سیاسی -اقتصادی مناطق کوچکتر و کمتر توسعه یافته ...  بیشتر

علمی
هانری دروش:جامعه شناس دین

سارا شریعتی

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1384، صفحه 147-155

چکیده
  از میان چهره های گوناگون،هانری دروش-کشیش و کارگر ،متخصص مارکسیزم و متاله،جامعه شناس دین و توسعه. و از خلال دورانهای متفاوت زندگی وی تصویر هانری دروش جامعه شناس دین،به یمن آثار بسیار و تحقیقات ارزشمندش ،در "گالری چهره های بنیان گذار"جامعه شناسی ادیان قرار دارد(ارویو له ژه،263:2001). "جامعه شناسی انتظار و امید" با نام وی پیوند خورده است.(پولات،1994) ...  بیشتر

علمی
نقد و معرفی کتاب بولینگ یکنفره:فروپاشی و احیای مجدد اجتماع آمریکایی

سید احمد فیروز آبادی

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1384، صفحه 156-164

چکیده
  عنوان کتاب به معنای یکنفره شدن بازیهای بولینگ در کشور آمریکا است که این امر ناشی از رشد فردی شدن و کاهش سرمایه اجتماعی در کشور آمریکا می باشد.نویسنده در نقل واقعه ای در ایالت میشیگان امریکا که در آن یک پیرمرد 50 ساله باز نشسته و سیاه پوست که در لیست انتظار دریافت کلیه است از فردی دیگر که سفید پوست و در سن 33 سالگی است  کلیه ای به صورت ...  بیشتر