پژوهشی
مقایسه ساختار طبقات اجتماعی (بر اساس مشاغل) در ایران طی سال‌های 1335 تا 1395

علی محمد جوادی؛ امیر ملکی؛ محمدجواد زاهدی مازندرانی؛ یعقوب احمدی

دوره 23، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 3-24

https://doi.org/10.22034/jsi.2022.547496.1530

چکیده
  شناسایی ساختار طبقات اجتماعی و چگونگی تغییر آن می‌تواند در تببین بسیاری از مسایل اجتماعی و اقتصادی راهگشا باشد. مطالعه حاضر به­ مقایسه ساختار طبقات اجتماعی در ایران طی سال‌های 1335 تا 1395 می‌پردازد. در این تحقیق از روش تحلیل ثانویه استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که طبقه بالا در این سال‌ها تقریبا ثابت بوده و طبقه متوسط سنتی تقریبا ...  بیشتر

علمی
الگویابی خرد جمعی در سطح نظری و ارائه یک مدل تحلیلی-تلفیقی برای آن

مریم رضایی

دوره 23، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 25-53

https://doi.org/10.22034/jsi.2022.550604.1554

چکیده
  هدف اصلی این  مقاله الگویابی نظری برای خرد جمعی و تلفیق نظریه­های مختلف در چارچوبی تحلیلی و منسجم است. خرد جمعی مفهومی محوری و ایده­ای نسبتاً نو است که با وجود نظریه­های منفرد و متعدد و مفهوم پردازی­های متفاوت در رشته­هایی نظیر علوم سیاسی، روانشناسی، اقتصاد و فلسفه و نظایر آن­ها و به­رغم آن­که جنس آن اجتماعی است، اما ...  بیشتر

پژوهشی
بازگشت بدن : رد آپاراتوس ها بر وضعیت

محمد میرزایی؛ حسن چاوشیان تبریزی؛ حمید عباداللهی چنذانق؛ آرش حیدری

دوره 23، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 54-82

https://doi.org/10.22034/jsi.2022.533587.1453

چکیده
  پرابلماتیک نوشتار حاضر چرخش ماتریالیستی وضعیت در فرایندهای پساجنگ و برآمدن رژیمی سراسر جدید از حقیقت است که منطق معنایی آن برتمام وضعیت حاکم است. دراین میان هرآن­چه هستی متعینی یافته است درحکم داده­ای ثانوی و همچون متافوری است که در پس آن و به­ گونه­ای بس­گانه می­توان رد و اثرهای صامت و خاکستری این چرخش معنایی– فضایی ...  بیشتر

پژوهشی
داغ‌ننگ؛ مروری سیستماتیک بر مطالعات انجام شده در ایران

مهلا محمدی؛ حسین اکبری؛ مجید فولادیان

دوره 23، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 98-130

https://doi.org/10.22034/jsi.2022.550574.1553

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف شناخت فرایند داغ­ننگ در بستر جامعه ایران، به ­بررسی سیستماتیک ادبیات این حوزه پرداخته است. بنابراین پس از طی فرایند سه مرحله­ای مرور سیستماتیک، 66 مقاله جهت مطالعه شناسایی شد. براساس نتایج، داغ­ننگ شامل سه مرحله برچسب، پاسخ و پیامد است که در جریان برهم‌کنشی‌ها در بستر اجتماعی، به ­صورت برچسب و اظهارات کنایه ...  بیشتر

پژوهشی
بررسی تجربی ارتباط تجانس مذهبی با خودکشی در ایران

محمدرضا طالبان

دوره 23، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 131-147

https://doi.org/10.22034/jsi.2022.542484.1496

چکیده
  در بسیاری از تحقیقات انجام گرفته در جامعه‌شناسی کلان نشان داده شده است که دین و دینداری موجب کاهش نرخ‌های خودکشی هم در سطح بین‌کشوری و هم درون‌کشوری می‌شود. با این حال، در ادبیات نظری و پژوهشی مربوط به ­ارتباط دین و خودکشی چندان به این نکته پرداخته نشده است که تجانس مذهبی چگونه بر نرخ‌های خودکشی تأثیر می‌گذارد. در جامعه‌شناسی، ...  بیشتر

پژوهشی
بررسی رابطه میان بی اعتمادی اجتماعی و مسئولیت گریزی شهروندی

مریم جوادی؛ ملیحه شیانی؛ علیرضا محسنی تبریزی؛ ساسان ودیعه

دوره 23، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 147-170

https://doi.org/10.22034/jsi.2022.557316.1603

چکیده
  شهروندی یک ایده دوجانبه و یک ایده اجتماعی است و صرفاً مجموعه حقوقی که فرد را از تعهد به­ دیگران رها کند، نیست؛ بلکه برای تحقق این حقوق به ­مکانیسمی از تکالیف و وظایف شهروندی لازم است. از طرفی مسئولیت ­گریزی­های شهروندی فرار یا دور زدن­های تکالیف محوله است، که ما آن­ها را در رفتارهای شهروندان در امور شهری و مشارکت ­پذیری­های ...  بیشتر