علمی
تحلیل کیفی پیامدهای اجتماعی-اقتصادی کار اقماری در ایستگاه‌های تقویت فشار شرکت ملی گاز

علیرضا کریمی

دوره 18، شماره 4 ، دی 1396، صفحه 3-29

چکیده
  کار اقماری که در آن ماه کاری به دو نیمه کار-خانواده تقسیم می­شود دارای پیامدهایی است که آن را از سایر مشاغل متمایز می‌سازد. هدف اصلی پژوهش شناسایی پیامدهای اجتماعی- اقتصادی کار اقماری در ایستگاه­های تقویت فشار گاز است. روش پژوهش کیفی و گردآوری داده‌ها و استفاده از 4 گروه مرکز و 11 مصاحبه می­باشد. بعد از استخراج و مقوله­بندی یافته­ها ...  بیشتر

علمی
«خود و دیگری» در اندیشة نیما

احسام سلطانی؛ محمدجواد زاهدی

دوره 18، شماره 4 ، دی 1396، صفحه 30-52

چکیده
  به دلیل سرشت اجتماعی انسان، اساساً تنهایی ناممکن است. اجتماع، نه با «من» بلکه با یک انسان دیگر، با «تو»، شکل می‌گیرد. باختین از جمله افرادی است که در مباحثی که پیش می‌کشد به این امر اشاره می‌کند که وجود دیگری شالوده شکل­گیری "خود" است. در مقاله حاضر به «خود» و «دیگری» در اندیشة نیما پرداخته شده است. منظور از دیگری، ...  بیشتر

علمی
تحلیل ابژکتیویتۀ ماکس وبر در پرتو فلسفۀ استعلایی کانت

سیداسماعیل مسعودی؛ سید سعید زاهد زاهدانی

دوره 18، شماره 4 ، دی 1396، صفحه 53-81

چکیده
  ماکس وبر حامل مهمترین پرسش فلسفیِ مجادلات روش­شناختی قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بوده است: «معنا و ماهیت ”ابژکتیویته“ در علوم فرهنگی و اجتماعی چیست؟». او با گذر از دوگانۀ پوزیتیویستیِ ”آزادی ارزشی“ و ”حکم ارزشی“ و استفاده از اصطلاحِ ”ربط ارزشیِ“ طرح شده توسطِ مکتب نوکانتی جنوب غربی آلمان توانست مسیر ...  بیشتر

علمی
بررسی تجارب زیسته اقدام به خودکشی زنان شهر ایلام با رویکرد روشی نظریه مبنایی

زهرا رضایی نسب؛ محمدتقی شیخی؛ فاطمه جمیلی کهنه شهری

دوره 18، شماره 4 ، دی 1396، صفحه 82-107

چکیده
  خودکشی به عملی ارادی و آگاهانه در خاتمه بخشیدن به زندگی فرد اطلاق می­شود که متاسفانه شواهد موجود نشان می دهند که این پدیده در دنیای امروز رو به گسترش است. و به­عنوان آسیب و مسئله اجتماعی، یک رفتار پرخطر و یک بیماری در نظر جامعه شناسان، جرم شناسان، روان شناسان و پزشکان مطرح است.­ هدف از این مقاله بررسی پدیده خودکشی زنان شهر ایلام ...  بیشتر

علمی
نهاد طلاق تفسیری از داده‌های شهر کرمانشاه

محمد فرهادی

دوره 18، شماره 4 ، دی 1396، صفحه 108-129

چکیده
  خانواده همچون سایر نهادهای اجتماعی در جریان سازگاری با تحولات کلان، دست‌خوش تلاطمی است که خالی از خطر و خسران نیست. تحولاتی مانند بازاری شدن زندگی معاصر و پیامدهای اجتناب‌ناپذیر آن از جمله فردگرایی، مصرف گرایی، توسعه شخصی و پیشرفت، خانواده را با موقعیتی روبه‌رو کرده که مواجهه با آن منجر به بازاندیشی نقش‌ها و هنجارهای نهاد خانواده ...  بیشتر

علمی
زنان جوان و بازتعریف معنا و نقش مادری مطالعه‌ای بر روی مادران 25 تا 40 ساله ساکن شهرری

مریم رفعت جاه

دوره 18، شماره 4 ، دی 1396، صفحه 130-164

چکیده
  مطابق تعریف سنتی، مادری مهمترین نقش یک زن و موجب کمال او و مراقبت و تربیت کودک مختص مادر است. اما امروزه با افزایش آگاهی و تامل زنان در زندگی روزمره، و در اثر شکاف بین تعاریف سنتی و تجارب واقعی مادری افزایش یافته، زمینه توجه به‌تجربه‌مادری و بازتعریف معنا و نقش مادری فراهم شده است. در این پژوهش تلاش شده تا معانی و تصور پیشینی زنان از ...  بیشتر

علمی
مرور کتاب: بازخوانی کتاب: دریغ است ایران که ویران شود

فاطمه جواهری

دوره 18، شماره 4 ، دی 1396، صفحه 165-172

چکیده
  مشخصات کتاب: فرامرز رفیع­پور (1393) دریغ است ایران که ویران شود، نشر انتشار کندوکاوها و پنداشته­ها(1360)؛ جامعه روستایی و نیازهای آن (1364)؛ سنجش گرایش روستائیان به­جهاد سازندگی و عوامل مؤثر بر آن (1372)؛ وسائل ارتباط جمعی وتغییر ارزش­های اجتماعی (1375)؛ جامعه، احساس، موسیقی(1375)؛  توسعه وتضاد(1376)؛ آناتومی جامعه(1377)؛ آنومی یا آشفتگی ...  بیشتر