کلیدواژه‌ها = سرمایه اجتماعی
تعداد مقالات: 20
2. تحلیل جامعه‌شناختی رابطه بین اجتماع علمی و سرمایه علمی (مطالعة اجتماع علمی رشته جامعه‌شناسی)

دوره 17، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 26-48

مهناز جلیلی؛ محمدجواد زاهدی؛ فرهنگ ارشاد؛ علی ربیعی


4. بررسی عوامل مؤثر بر بی‌تفاوتی اجتماعی (مورد مطالعه: شهروندان 18 سال به بالای شهر دزفول)

دوره 15، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 132-161

عبدالحسین نبوی؛ عبدالرضا نواح؛ نرگس امیرشیرزاد


5. تحلیل فازی رابطه سرمایه اجتماعی و دموکراسی مطالعه تطبیقی بین کشوری (2010-1990)

دوره 14، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 3-29

علی ساعی؛ مریم زارعیان؛ ابراهیم خدایی


6. مطالعه بین کشوری اعتماد: جامعه محوری در مقابل نهادمحوری

دوره 13، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 60-89

محمود شارع پور؛ محمد فاضلی؛ الهه اقراریان


8. بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و میزان احساس امنیت اجتماعی در شهر یزد

دوره 13، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 83-110

راضیه ذاکری‌هامانه؛ سیدعلیرضا افشانی؛ عباس عسکری‌ندوشن


10. سرمایه اجتماعی جوانان در ایران

دوره 10، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 57-84

ملیحه شیانی؛ میر طاهر موسوی؛ سعید مدنی قهفرخی


11. بررسی جامعه شناختی تاثیر سرمایه اجتماعی بر دانش آفرینی

دوره 10، شماره 1، بهار 1388، صفحه 3-28

محمد عباس زاده؛ لیلا مقتدایی


14. بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر شادمانی

دوره 9، 1,2، بهار 1387، صفحه 34-57

مسعود چلبی؛ سیدمحسن موسوی


15. سرمایه اجتماعی و مهاجرت و استقرار در شهرهای بزرگ: مورد شهر تبریز

دوره 8، شماره 1، بهار 1386، صفحه 102-127

سوسن باستانی؛ منیره ساعی‌مهر


17. سرمایه اجتماعی و عوامل موثر بر شکل گیری آن در شهر تهران

دوره 6، شماره 4، زمستان 1384، صفحه 59-91

محمد جواد ناطق پور؛ سید احمد فیروز آبادی


19. تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و جرم در سطوح خرد و کلان

دوره 6، شماره 2، تابستان 1384، صفحه 3-44

مسعود چلبی؛ محمد مبارکی


20. سرمایه اجتماعی و نقش آن در تشکل های تولیدی(مطالعه موردی حوزه آبریز کرخه)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1383، صفحه 49-72

مصطفی ازکیا؛ سید احمد فیروزآبادی