کلیدواژه‌ها = جوانان
تعداد مقالات: 8
1. مطالعۀ پدیدارشناختی اقدام به خودکشی در شهر آبدانان ایلام

دوره 15، شماره 1، بهار 1393، صفحه 3-29

امید قادرزاده؛ کامیار پیری


2. مطالعۀ پدیدارشناختی اقدام به خودکشی در شهر آبدانان ایلام

دوره 14، شماره 1، بهار 1392، صفحه 3-29

امید قادرزاده؛ کامیار پیری


3. هویت ایرانى در گفتار جوانان

دوره 12، 1,2، بهار 1390، صفحه 36-62

کاووس سیدامامى


4. بررسى تأثیر سرمایه اجتماعى بر رضایت از زندگى در میان جوانان

دوره 11، شماره 4، پاییز 1389، صفحه 80-111

یحیى على بابایى؛ بهمن باینگانى


5. شبکه‌های اجتماعی و رفتار رأی‌دهی جوانان در شهر مشهد

دوره 10، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 3-26

سوسن باستانی؛ منصوره اعظم آزاده؛ فاطمه سلطانی


6. سرمایه اجتماعی جوانان در ایران

دوره 10، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 57-84

ملیحه شیانی؛ میر طاهر موسوی؛ سعید مدنی قهفرخی