نوع مقاله : علمی

نویسنده

دانشجوی دکترای دانشگاه تهران

چکیده

هدف این مقاله، شناخت و تحلیل زندگی روزمره کاربران ایرانی در تلگرام است. تلگرام در چند سال اخیر به محبوب­ترین برنامه پیام­رسان در ایران تبدیل شده است و بنابراین تحقیق درباره ابعاد مختلف کاربری در این برنامه ضروری است. در این تحقیق با استفاده از بستر نظری زندگی روزمره و خصوصا نظرات شوتز درباره زیست - جهان امر روزمره به تحلیل زندگی رومزه کاربران در تلگرام پرداخته‌ایم. برای انجام این تحقیق از تلفیقی از روش‌های مشاهده مشارکتی و مصاحبه کیفی استفاده شده است. علاوه بر مشاهده مشارکتی که به­صورت مستمر انجام می‌شد، با 8 نفر از کاربران پرمصرف تلگرام مصاحبه انجام گرفته است. بر اساس یافته‌های تحقیق، عناصر معرفی شده توسط شوتز برای زیست جهان را برای تلگرام نیز در نظر گرفته شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که مفهوم زمان در تلگرام تغییر کرده است و همچنین "تو- جهت" و "ما - رابطه‌"ها ساده­تر شکل می‌گیرد. همچنین، تلگرام بخشی از جهان بالقوه فرد را به جهان بالفعل تبدیل کرده است و دایره ‌
هم­قطاران را نیز گسترانیده است. علاوه بر این­ها، تلگرام باعث تغییر سطوح مختلف موقعیت­ها بر اساس میزان ربط­ شده و موقعیت‌ها با میزان ربط کم را به موقعیت­های مربوط تبدیل کرده است. این امر خود به پیش­روی آرام مردم عادی منجر شده که نوعی از مقاومت است. نوع دیگر مقاومت که در تلگرام شکل می‌گیرد، استفاده از این بستر برای بروز تکنیک­هاست؛ تکنیک‌های مقاومت که عمدتا در متن­ها رخ می‌دهد.
 

کلیدواژه‌ها