علمی
ظهور و زوال بازارِ کرمانشاه در سدة سیزدهم

سیاوش قلی پور

دوره 22، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 28-3

https://doi.org//10.22034/jsi.2022.523327.1412

چکیده
  این مقاله به بررسی شرایط ظهور و زوال بازار کرمانشاه و نقش آن در ایالت کرمانشاهان در سدۀ 13 خورشیدی می‌پردازد. رویکرد نظری 400مقاله مبتنی بر آراء «کارل پولانی» است. روش پژوهش تاریخی و فنون گردآوری داده بررسی اسناد و مشاهدۀ کالبدِ بازار است. داده‌ها نشان می‌دهند که الف) بازار کرمانشاه همزمان با ارادۀ کشورهای اروپایی بر تجارت در ...  بیشتر

علمی
بررسی ترانه‌های سیاسی در دوره پهلوی ( 1320 – 1357 )

محمد امین محمدپور؛ علی اصغر بابا صفری؛ غلامرضا ستوده

دوره 22، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 49-29

https://doi.org//10.22034/jsi.2020.246876

چکیده
  ترانه‌ها به دور از پیچیدگی برای درک پیام‌ها، با استفاده از زمینه جذب کننده موسیقی توانسته‌اند پیام‌‌رسان هنری موثری برای عامه مردم باشند. پژوهش در ترانه‌ها به علت خاستگاه مردمی آن شیوه‌ای کارآمد برای فهم فرهنگ جامعه است، در این جستار به روش تحلیل محتوا، مقوله‌های سیاسی در ترانه‌های دوره پهلوی (1320– 1357) بررسی و طبقه‌بندی شده‌اند ...  بیشتر

علمی
مطالعه نقش مستقیم و غیر مستقیم باسوادی بزرگ‌سالان دوره زمانی 1970 تا 2009 میلادی بر ادراک فساد در دهه اخیر

حسین احمدی؛ علی محمد حاضری

دوره 22، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 72-50

https://doi.org//10.22034/jsi.2022.117506.1314

چکیده
  در ریشه‌یابی فساد به عوامل متعددی توجه شده لیکن در مورد عامل باسوادی بزرگ‌سالان مطالعه محدودتری صورت گرفته است. هدف این تحقیق مطالعه تأثیر عامل باسوادی بزرگ‌سالان و مکانیسم‌های واسط در کاهش فساد است. مطالعه با استفاده از داده‌های بین‌المللی انجام شده است. میانگین دوره زمانی 1970 تا 2009 متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده و ارتباط آن‌ها ...  بیشتر

علمی
تاثیر سیاست‌های اجتماعی بر بارداری ناخواسته در میان زنان در جنوب شهر تهران

زهرا مختاری نیا؛ فروزنده جعفرزاده پور؛ تهمینه شاوردی

دوره 22، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 91-72

https://doi.org//10.22034/jsi.2021.532760.1450

چکیده
  هر نوع سیاست‌گذاری اجتماعی مستلزم شناسایی دقیق موضوع است. ایران در طی دهه‌های مختلف سیاست‌های متفاوتی در ارتباط با کنترل جمعیت اتخاذ و اجرا نموده است. این سیاست‌ها و اقدامات و برنامه‌های مرتبط با آن‌ها تاثیرات و پیامدهای بسیار عمیقی بر خانواده و سلامت اعضای این کوچک‌ترین واحد اجتماعی و بالاخص زنان داشته است. هدف این پژوهش، شناسایی ...  بیشتر

ملوک‌الطوایفی، دولتِ ملی یا دولت ملت: واکاوی فهم دولت- ملت در اندیشۀ روشنفکران دورۀ قاجار

ئاکو احمدنژاد؛ یعقوب احمدی؛ افسانه ادریسی

دوره 22، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 120-91

https://doi.org//10.22034/jsi.2021.538957.1476

چکیده
  مقدمه: پرسش اساسی مطالعه حاضر پیرامون واکاوی مفهوم دولت مدرن در اندیشه‌های متفکران دوره قاجار و  نوع نگاه هنجاری آن‌ها در زمینه تعریف محدوده و چارچوب دولت مدرن مدون شده است.هدف و روش: مطالعه حاضر در چاچوب جامعه‌شناسی تاریخی مبتنی بر شناسایی روندهای موجود دولت‌سازی در دوره قاجار و عرصه سیاسی-اجتماعی در آن دوره، درصدد بررسی ساختمان ...  بیشتر

علمی
چگونگی تطبیق فرایند و ساختارِ مسئله‌مندیِ وضعیت جامعه‌شناسی در ایران

علی خسروی؛ ثریا معمار

دوره 22، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 160-120

https://doi.org//10.22034/jsi.2021.526800.1426

چکیده
  وضعیت جامعه ­شناسی در ایران یکی از پرشمارترین جایگاه ­های موضوعیِ مطالعات را شکل داده است اما با این حال این مطالعات در حدودِ توضیحِ نابسندۀ ساختار وضعیت مسئله­ گون جامعه ­شناسی در ایران متوقف شده، و کمتر قادر به توضیح فرایندیِ این ساختار بوده است. تحقیق حاضر با هدف بُعد بخشیدن به ساختار-فرایندِ وضعیت جامعه­ شناسی، از تکنیک ...  بیشتر