نویسنده = کامیار پیری
تعداد مقالات: 2
1. مطالعۀ پدیدارشناختی اقدام به خودکشی در شهر آبدانان ایلام

دوره 15، شماره 1، بهار 1393، صفحه 3-29

امید قادرزاده؛ کامیار پیری


2. مطالعۀ پدیدارشناختی اقدام به خودکشی در شهر آبدانان ایلام

دوره 14، شماره 1، بهار 1392، صفحه 3-29

امید قادرزاده؛ کامیار پیری