داوران

اسامی داوران مجله  1398

فرهنگ ارشاد (دانشگاه شهید چمران اهواز)، نادر امیری (دانشگاه رازی کرمانشاه)، آرش حیدری (دانشگاه علم و فرهنگ)، اسمعیل خلیلی (پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی)، غلامرضا ذاکرصالحی (مؤسسه پژوهش و برنامه­ریزی آموزش عالی)، سعید ذکائی (دانشگاه علامه طباطبایی)، سید سعید زاهد زاهدانی (دانشگاه شیراز)، امید قادرزاده (دانشگاه کردستان)، سیاوش قلی‌پور (دانشگاه رازی کرمانشاه)، ابوالفضل مرشدی (دانشگاه یزد)، سید محمود نجاتی حسینی (پژوهشگر آزاد)، احسان هوشمند (پژوهشگر آزاد)

 کرامت الله راسخ (دانشگاه آزاداسلامی جهرم)، سید حسین سراج زاده (دانشگاه خوارزمی)، رضا عظیمی (دانشگاه خوارزمی)، سید محمود نجاتی حسینی (پژوهشگر آزاد)، حسین نبوی (دانشگاه خوارزمی)

جبار رحمانی (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، سیدسعید زاهد زاهدانی (دانشگاه شیراز)،  حسین نبوی (دانشگاه خوارزمی)، رضا عظیمی (دانشگاه خوارزمی).

 

نام داور سمت / سازمان
عبدالحسین Kalantari دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
علی یار احمدی دانشیار/ بخش جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی/ دانشگاه شیراز
جمال ادهمی
احمدرضا اصغرپور
شهلا اعزازی
حسین افراسیابی بخش جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
سیدعلیرضا افشانی گروه تعاون و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
حسین اکبری استادیار جامعه‌شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه فردوسی مشهد
رضا امیدی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
نادر امیری عضو هیات علمی جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی
فرهاد بیانی گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز
علی پایا
محمدرضا پویافر استادیار جامعه شناسی، دانشگاه علوم انتظامی امین
غلامرضا تاج بخش عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه حضرت آیت الله العظمی بروجردی
ابرهیم حاجیانی
مسعود حاجی زاده میمندی گروه جامعه شناسی /دانشگاه یزد/عضو هیات علمی
مرضیه حاجی هاشمی گروه جامعه شناسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
کرم حبیب‌پور گتابی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی
آرش حیدری دانشگاه علم و فرهنگ
اعظم خاتم
پروانه دانش عضو علمی دانشگاه پیام نور
بهزاد دوران
نادر رازقی عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
اعظم راودراد عضو گروه ارتباطات دانشگاه تهران
جبار رحمانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
یاسر رستگار استادیار جامعه شناسی و عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان
محمدرضا رسولی عضو هیات علمی
مریم رفعت جاه عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
لادن رهبری دکترای جامعه شناسی
محمد روزخوش
شهره روشنی دانشگاه الزهرا (س)-پژوهشکده زنان
مینا ستوده
محمد شادروی منش عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
تهمینه شادوردی
محمود شارع پور دانشگاه مازندران، استاد ،گروه علوم اجتماعی
احسان شاه قاسمی گروه ارتباطات دانشگاه تهران
مهین شیخ انصاری دانشجوی پست دکترای دانشگاه تهران
صادق صالحی هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران
رضا صفری شالی عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
وحید طلوعی
حمید عباداللهی چنذانق گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.
محمد عباس زاده استاد جامعه شناسی دانشگاه تبریز
حمید عبداللهیان استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
مهندس عباس عبدی
پویا علاءالدینی
پروین علیپور پژوهشگر مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران
مسعود غفاری گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران
احمد غیاثوند عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
علی اصغر فیروزجائیان دانشگاه مازندران
مهدی قادری عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور
معصومه قاراخانی دانشگاه علامه طباطبایی
وحید قاسمی
سیاوش قلی پور
علیرضا کریمی استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی
محمد سالار کسرایی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (پژوهشکده مطالعات اجتماعی)
خدیجه کشاورز ؟؟؟؟؟‌؟‌
محمد لبیبی
احمد متقی دانشگاه پیام نور
محمدعلی محمدی
سیدعلی محمودی دانشکده روابط بین الملل
ابوالفضل مرشدی دانشگاه یزد
رحمت الله معمار
مصطفی مهرآیین
میثم موسایی گروه برنامه ریزی اجتماعی دانشگاه تهران
علی موسی نژاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
اصغر میرفردی عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز
روح اله نصرتی دانشگاه تهران
فرهاد نصرتی نژاد گروه رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
عبدالرضا نواح
حمزه نوذری استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی
یونس نوربخش گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران
محسن نوغانی دانشگاه فردوسی مشهد
جعفر هزار جریبی دانشگاه علامه طباطبایی
احسان هوشمند