اسامی داوران

فرهنگ ارشاد (دانشگاه شهید چمران اهواز)، نادر امیری (دانشگاه رازی کرمانشاه)، آرش حیدری (دانشگاه علم و فرهنگ)، اسمعیل خلیلی (پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی)، غلامرضا ذاکرصالحی (مؤسسه پژوهش و برنامه­ریزی آموزش عالی)، سعید ذکائی (دانشگاه علامه طباطبایی)، سید سعید زاهد زاهدانی (دانشگاه شیراز)، امید قادرزاده (دانشگاه کردستان)، سیاوش قلی‌پور (دانشگاه رازی کرمانشاه)، ابوالفضل مرشدی (دانشگاه یزد)، سید محمود نجاتی حسینی (پژوهشگر آزاد)، احسان هوشمند (پژوهشگر آزاد)

 کرامت الله راسخ (دانشگاه آزاداسلامی جهرم)، سید حسین سراج زاده (دانشگاه خوارزمی)، رضا عظیمی (دانشگاه خوارزمی)، سید محمود نجاتی حسینی (پژوهشگر آزاد)، حسین نبوی (دانشگاه خوارزمی)

جبار رحمانی (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، سیدسعید زاهد زاهدانی (دانشگاه شیراز)،  حسین نبوی (دانشگاه خوارزمی)، رضا عظیمی (دانشگاه خوارزمی).

 

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
عبدالحسین Kalantari دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
شیرین احمدنیا جامعه‌شناسی پزشکی و سلامت دانشگاه علامه طباطبایی
علی یار احمدی دانشیار/ بخش جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی/ دانشگاه شیراز
جمال ادهمی
فرهنگ ارشاد استاد/ دانشگاه شهید چمران اهواز
احمدرضا اصغرپور
شهلا اعزازی
منصوره اعظم آزاده دانشگاه الزهرا
حسین افراسیابی بخش جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
سیدعلیرضا افشانی گروه تعاون و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
حسین اکبری استادیار جامعه‌شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه فردوسی مشهد
رضا امیدی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
نادر امیری عضو هیات علمی جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی
احمد بخارایی دانشگاه پیام نور
اسماعیل بلالی هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینای همدان
فرهاد بیانی گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز
علی پایا
علی پژهان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
محمدرضا پویافر استادیار جامعه شناسی، دانشگاه علوم انتظامی امین
غلامرضا تاج بخش عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه حضرت آیت الله العظمی بروجردی
ابرهیم حاجیانی
مسعود حاجی زاده میمندی گروه جامعه شناسی /دانشگاه یزد/عضو هیات علمی
مرضیه حاجی هاشمی گروه جامعه شناسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
کرم حبیب‌پور گتابی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی
محمدرضا حسینی دانشگاه آیت الله بروجردی (ره) . دانشکده علوم انسانی .عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی .
آرش حیدری دانشگاه علم و فرهنگ
اعظم خاتم
پروانه دانش عضو علمی دانشگاه پیام نور
بهزاد دوران
نادر رازقی عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
اعظم راودراد جامعه شناسی هنر عضو گروه ارتباطات دانشگاه تهران
جبار رحمانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
یاسر رستگار استادیار جامعه شناسی و عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان
محمدرضا رسولی عضو هیات علمی
مریم رفعت جاه عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
لادن رهبری دکترای جامعه شناسی
محمد روزخوش
شهره روشنی دانشگاه الزهرا (س)-پژوهشکده زنان
مینا ستوده
سید حسین سراج زاده دانشیار و عضو گروه علوم اجتماعی دانشگاه خوارزمی
محمد شادروی منش عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
محمود شارع پور دانشگاه مازندران، استاد ،گروه علوم اجتماعی
احسان شاه قاسمی گروه ارتباطات دانشگاه تهران
تهمینه شاوردی دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی
مهین شیخ انصاری دانشجوی پست دکترای دانشگاه تهران
صادق صالحی هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران
رضا صفری شالی عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
محمدرضا طالبان پژوهشکده امام خمینی
وحید طلوعی
حمید عباداللهی چنذانق گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.
محمد عباس زاده استاد جامعه شناسی دانشگاه تبریز
حمید عبداللهیان استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
مهندس عباس عبدی
پویا علاءالدینی
پروین علیپور پژوهشگر مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران
فردین علیخواه دانشگاه گیلان
مسعود غفاری گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران
احمد غیاثوند عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
مقصود فراستخواه موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
علی اصغر فیروزجائیان دانشگاه مازندران
صلاح الدین قادری
مهدی قادری عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور
معصومه قاراخانی دانشگاه علامه طباطبایی
وحید قاسمی
سیاوش قلی پور جامعه شناسی گروه جامعه شناسی دانشگاه رازی
شهلا کاظمی پور گروه آموزشی جمعیت شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
علیرضا کریمی استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی
محمد سالار کسرایی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (پژوهشکده مطالعات اجتماعی)
خدیجه کشاورز ؟؟؟؟؟‌؟‌
محمد لبیبی
مهدی مالمیر دانشگاه شهید بهشتی
احمد متقی دانشگاه پیام نور
محمدعلی محمدی
سیدعلی محمودی دانشکده روابط بین الملل
ابوالفضل مرشدی دانشگاه یزد
رحمت الله معمار
حسین ملتفت استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
امیر ملکی دانشگاه پیام نور
نازنین ملکیان گروه علوم ارتباطات ، واحد تهران شرق ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران.
مصطفی مهرآیین
میثم موسایی گروه برنامه ریزی اجتماعی دانشگاه تهران
یعقوب موسوی دانشگاه الزهرا
علی موسی نژاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
زهرا میرحسینی دانشگاه الزهرا
اصغر میرفردی عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز
روح اله نصرتی دانشگاه تهران
فرهاد نصرتی نژاد گروه رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
عبدالرضا نواح
حمزه نوذری استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی
یونس نوربخش گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران
محسن نوغانی دانشگاه فردوسی مشهد
جعفر هزار جریبی دانشگاه علامه طباطبایی
احسان هوشمند