اسامی داوران سال 1401

فرهنگ ارشاد (دانشگاه شهید چمران اهواز)، منصوره اعظم آزاده (دانشگاه الزهراء)، حمیدرضا جلائی­ پور (دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران)،  محمدرضا جوادی یگانه  (دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران)، طاهره خزائی (دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران)، علی رجبلو (دانشگاه الزهراء)، غلامرضا صدیق اورعی (دانشگاه مشهد)، رضا صفری شالی (دانشگاه خوارزمی)، کوشا صفت گرجی (دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران)، حمید عباداللهی (دانشگاه گیلان)، اکبر علیوردی ­نیا (دانشگاه مازندران)، سعیده گروسی (دانشگاه کرمان)، هوشنگ نائبی (دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران)، جعفر هزارجریبی (دانشگاه علامه طباطبائی).

 

 

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
عبدالحسین Kalantari دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
مصطفی اجتهادی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی ،تهران، ایران
شیرین احمدنیا جامعه‌شناسی پزشکی و سلامت دانشگاه علامه طباطبایی
علی یار احمدی دانشیار/ بخش جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی/ دانشگاه شیراز
یعقوب احمدی دانشگاه پیام نور سنندج
جمال ادهمی
فرهنگ ارشاد استاد/ دانشگاه شهید چمران اهواز
احمدرضا اصغرپور
شهلا اعزازی
منصوره اعظم آزاده دانشگاه الزهرا
حسین افراسیابی بخش جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
سیدعلیرضا افشانی جامعه شناسی گروه تعاون و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
حسین اکبری استادیار جامعه‌شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه فردوسی مشهد
رضا امیدی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
نادر امیری عضو هیات علمی جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی
حسین ایمانی جاجرمی دانشگاه تهران
امید بابایی جامعه شناسی عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور
احمد بخارایی دانشگاه پیام نور
اسماعیل بلالی هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینای همدان
مهری بهار دانشگاه تهران
فرهاد بیانی گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز
علی پایا
علی پژهان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
محمدرضا پویافر استادیار جامعه شناسی، دانشگاه علوم انتظامی امین
غلامرضا تاج بخش عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه حضرت آیت الله العظمی بروجردی
فرح ترکمان دانشگاه آزاد اسلامی
امیرحسین جلالی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران
جهانگیر جهانگیری
محمدرضا جوادی یگانه
فاطمه جواهری گروه جامعه شناسی/ دانشگاه خوارزمی
ابرهیم حاجیانی
مسعود حاجی زاده میمندی گروه جامعه شناسی /دانشگاه یزد/عضو هیات علمی
مرضیه حاجی هاشمی گروه جامعه شناسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
کرم حبیب‌پور گتابی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی
سیدحسن حسینی دانشگاه تهران
محمدرضا حسینی دانشگاه آیت الله بروجردی (ره) . دانشکده علوم انسانی .عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی .
منصور حقیقتیان مدیر گروه جامعه شناسی دانشگاه ازاد دهاقان
اکرم حمیدیان دانشگاه پیام نور
آرش حیدری دانشگاه علم و فرهنگ
اعظم خاتم
طاهره خزائی جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
پروانه دانش عضو علمی دانشگاه پیام نور
بهزاد دوران
محمدسعید ذکائی استاد گروه مطالعات فرهنگی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی
نادر رازقی عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
کرامت الله راسخ دانشکده علوم انسانی، گروه جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران
حسین راغفر دانشگاه الزهرا پژوهشکده علوم اقتصادی
اعظم راودراد جامعه شناسی هنر عضو گروه ارتباطات دانشگاه تهران
جبار رحمانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
یاسر رستگار استادیار جامعه شناسی و عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان
محمدرضا رسولی عضو هیات علمی
مهدی رضائی دانشگاه پیام نور
احمد رضایی گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
محمدرضا رضوانی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
مریم رفعت جاه عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
لادن رهبری دکترای جامعه شناسی
محمد روزخوش
شهره روشنی دانشگاه الزهرا (س)-پژوهشکده زنان
بهمن زندی دانشگاه پیام نور
عبدالله ساجدی جامعه شناسی تاریخی استادیار-دانشگاه پیام نور-تهران-ایران
مینا ستوده
سید حسین سراج زاده دانشیار و عضو گروه علوم اجتماعی دانشگاه خوارزمی
محمدرضا سرمدی دانشگاه پیام نور
علی اصغر سعیدی دانشگاه تهران
خدیجه سفیری دانشگاه الزهرا
سعید سلطانی دانشگاه ارومیه
محمد شادروی منش عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
محمود شارع پور دانشگاه مازندران، استاد ،گروه علوم اجتماعی
احسان شاه قاسمی گروه ارتباطات دانشگاه تهران
تهمینه شاوردی دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی
محمد شبیری
معصومه شفعتی -
احمد شکرچی دانشگاه شهیدبهشتی
علی شکوری دانشگاه تهران
ملیحه شیانی
مهین شیخ انصاری دانش آموخته پسا دکتری دانشگاه تهران (جامعه شناسی تاریخی).
صادق صالحی هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران
شهناز صداقت‌زادگان جامعه شناسی عضو هیأت علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه پیام‌نور
غلامرضا صدیق اورعی گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی دانشگاه فردوسی
بهرنگ صدیقی استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
رضا صفری شالی عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
محمدرضا طالبان جامعه شناسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
وحید طلوعی
حمید عباداللهی چنذانق گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.
محمد عباس زاده استاد جامعه شناسی دانشگاه تبریز
عظیمه سادات عبداللهی جامعه شناسی دانشگاه پیام نور
حمید عبداللهیان استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
مهندس عباس عبدی
خیام عزیزی مهر دانشگاه تهران
پویا علاءالدینی
پروین علیپور پژوهشگر مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران
فردین علیخواه دانشگاه گیلان
اکبر علیوردی نیا مسائل و آسیب‌های اجتماعی دانشگاه مازندران
مسعود غفاری گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران
احمد غیاثوند عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
مقصود فراستخواه موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
سید احمد فیروزآبادی دانشگاه تهران
علی اصغر فیروزجائیان دانشگاه مازندران
صلاح الدین قادری
مهدی قادری مسائل و آسیب‌های اجتماعی عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور
معصومه قاراخانی دانشگاه علامه طباطبایی
وحید قاسمی
سیاوش قلی پور جامعه شناسی گروه جامعه شناسی دانشگاه رازی
شهلا کاظمی پور گروه آموزشی جمعیت شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
علیرضا کریمی گروه جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی
محمد سالار کسرایی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (پژوهشکده مطالعات اجتماعی)
خدیجه کشاورز ؟؟؟؟؟‌؟‌
محمدرضا کلاهی جامعه شناسی عضو هیأت علمی
کوشا گرجی صفت نیز دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
سعیده گروسی دانشگاه باهنر کرمان
محسن گودرزی دانشگاه الزهراء
محمد لبیبی
عباس لطفی زاده جامعه شناسی دانشگاه پیام نور
مهدی مالمیر دانشگاه شهید بهشتی
محمد مبارکی بخش تعاون و رفاه اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
احمد متقی دانشگاه پیام نور
محمدعلی محمدی
سیدعلی محمودی دانشکده روابط بین الملل
سعید مدنی پژوهشگر آزاد
ابوالفضل مرشدی دانشگاه یزد
رحمت الله معمار
مجتبی مقصودی جامعه شناسی سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی
حسین ملتفت استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
امیر ملکی دانشگاه پیام نور
نازنین ملکیان گروه علوم ارتباطات ، واحد تهران شرق ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران.
مصطفی مهرآیین
میثم موسایی گروه برنامه ریزی اجتماعی دانشگاه تهران
یعقوب موسوی دانشگاه الزهرا
علی موسی نژاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
زهرا میرحسینی دانشگاه الزهرا
اصغر میرفردی جامعه‌شناسی توسعه و دگرگونی‌های اجتماعی دانشیار جامعه‌شناسی، بخش جامعه‌شناسی و برنامه ریزی اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
هوشنگ نائبی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
روح اله نصرتی دانشگاه تهران
فرهاد نصرتی نژاد گروه رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
عبدالرضا نواح
حمزه نوذری استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی
یونس نوربخش گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران
محسن نوغانی دانشگاه فردوسی مشهد
جعفر هزار جریبی دانشگاه علامه طباطبایی
احسان هوشمند
ابوعلی ودادهیر دانشگاه تهران
رضا یازرلو گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور، گنبد، ایران
محمد یزدانی نسب دانشگاه شهیدبهشتی