اسامی داوران سال 1397

فرهنگ ارشاد (دانشگاه شهید چمران اهواز)، شیرین احمدنیا (دانشگاه علامه طباطبایی)، پرویز اجلالی (موسسه عالی آموزش و پژوهش)،  منصوره اعظم آزاده (دانشگاه الزهرا)، شهلا اعزازی (دانشگاه علامه طباطبایی)، فاطمه جواهری (دانشگاه خوارزمی)، پروانه دانش‌ (دانشگاه پیام نور)، بهزاد دوران (پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران)، علی رجبلو (دانشگاه الزهرا)، محمد رضایی (دانشگاه تربیت مدرس)، سید حسین سراج زاده (دانشگاه خوارزمی)، تهمینه شاوردی (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی)، عباس عبدی (پژوهشگر آزاد).

 

مجله به پرونده‌های ناقص ترتیب اثری نخواهد داد، خواهمشند است راهنمای نویسندگان را به دقت مطالعه فرمایید. باتشکر

 «این نشریه، مقالات را با استفاده از نرم‌افزارهای مشابه‌ یاب، بررسی و کنترل می‌کند که اصالت تعلق آن به نویسنده مسلم شود»

 

تاریخ به روزرسانی اطلاعات نشریه: مهر 1398

 

 

 

 

 

 

شماره جاری: دوره 19، شماره 2، تابستان 1397 

4. اجبار و رفتارهای انحرافی: آزمون تجربی نظریة حمایت اجتماعی و اجبار افتراقی

صفحه 99-127

محمدرضا حسنی؛ فاطمه محمدزاده؛ محمدعثمان حسین بر؛ عبدالرسول حسنی فر