پرسش‌های متداول

- آیا پیش از بارگزاری مقاله در سایت نیازی به تماس با دفتر مجله است؟

نیازی به تماس تلفنی نیست، دفتر مجله رسید مقاله را از طریق ایمیل به شما اطلاع خواهد داد.

نحوه ارسال مقاله برای فصلنامه چیست؟

ابتدا قسمت اطلاعات نشریه و راهنمای نویسندگان به دقت مطالعه و در سامانه عضو شده و مقاله را (هم به صورت پست یا حضوری و هم از طریق سامانه) ارسال فرمایید.

نحوه پگیری مقاله به چه صورت است؟

دفتر مجله پس از مشخص شدن نتیجه نهایی مقاله، از طریق ایمیل به نویسندگان اطلاع خواهد داد.

تاریخ دریافت مقاله چه زمانی است؟

زمانی که تکمیل پرونده از طرف دفتر مجله تأیید شود و از طریق ایمیل به نویسنده مسئول اطلاع داده خواهد شد.

چرا با وجود این‌که زمان زیادی از ثبت مقاله در سامانه (توسط نویسنده) می‌گذرد ولی مقاله برای داور ارسال نشده است؟

زیرا پرونده ناقص است و ملزم به تکمیل آن توسط نویسنده محترم است. (کلیه‌ی اطلاعات در قسمت راهنمای نویسندگان موجود است).