-     نشانی: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، زیر پل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، طبقه اول، دفتر انجمن جامعه‏‌شناسی ایران

صندوق پستی: 14395/864

- - کلیه امور انجمن به خاطر شرایط کرونا از طریق ایمیل انجام می شود.       

- ایمیل مجله:  jsi@isa.org.ir

-         شماره تلفکس: 88602692


کاراکتر اول را وارد نکنید.
CAPTCHA Image