کلیدواژه‌ها = کنش
تعداد مقالات: 5
2. ادخال اجتماعی

دوره 16، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 137-158

علی ذکاوتی قراگزلو


3. درباره نیمرخ رفتار ایرانى (سنخ‌شناسى مدل‌ها)

دوره 11، شماره 1، بهار 1389، صفحه 1-47

مقصود فراستخواه


4. درباره نیمرخ رفتار ایرانى (سنخ شناسى مدلها)

دوره 11، شماره 1، بهار 1389، صفحه 1-47

مقصود فراستخواه