نوع مقاله : علمی

نویسنده

استادیار تاریخ دانشگاه الزهرا

چکیده

قطع‌نامه‌ها یکی از منابع مهم تاریخ انقلاب اسلامی است که، به‌دلیل جنبه‌های کاربردی‌اش در دوران تحولات انقلابی، ارزش داوری و غرض‌ورزی در آن‌ها راه نیافته است. تحلیل قطع‌نامه‌ها در کنار سایر منابع مشابه، همچون دیوار نوشته‌ها و شعارها، می‌تواند ابعاد جدیدی را در مطالعات انقلاب اسلامی بگشاید. با توجه به ارزش تاریخی این دسته از منابع، مقاله حاضر درصدد است تا با بهره‌گیری از روش تحلیل محتوا سیر خواسته‌ها و مواضع انقلابیون را در شش ماهه واپسین حکومت پهلوی تبیین نماید. قطع‌نامه‌ها نشان می‌دهد که خواسته‌ها و مواضع انقلابیون در این مدت از صنفی به سیاسی و از سلبی به ایجابی در حال دگرگونی است. هرچه زمان پیروزی نزدیک می‌شد، قطع‌نامه‌ها نیز اغلب خواسته‌های سیاسی ایجابی را مطرح می‌کردند.

کلیدواژه‌ها