نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم اجتماعى دانشگاه فردوشى

2 استادیار گروه علوم اجتماعى دانشگاه فردوسى مشهد

3 کارشناس ارشد پژوهشگرى علوم اجتماعى، دانشگاه فردوسى مشهد

چکیده

هدف این مقاله بررسى فرآیند و پیامدهاى اجتماعى برچسب در مبتلایان به اچ اى وى/ایدز در شهر مشهد مى‌باشد. روش تحقیق، کیفى و تکنیک آن، مطالعه موردى (سرگذشت‌پژوهى) مى‌باشد. جامعه مورد بررسى کلیه بیماران اچ اى وى یک مرکز درمانى عفونى رفتارى واقع در شهر مشهد بود که گزینش آن‌ها به صورت هدفمند و بر اساس شیوه ابتلا صورت گرفت. داده‌ها با استفاده از مصاحبه‌هاى عمیق و نیمه‌متمرکز جمع‌آورى شد. نتایج نشان مى‌دهد که انگ (برچسب زنى) در نقض حقوق انسانى و عدم پایبندى به درمان تأثیر دارد. یافته‌هاى این تحقیق همسو با تحقیقات دیگرى در داخل و خارج از ایران، نشان مى‌دهد که انگ اچ اى وى هم ابعاد شخصى و هم ابعاد عمومى دارد. معمولا علاوه بر بیمار، کسان دیگرى که به نحوى با بیمار در تماس هستند، ممکن است در برابر بیمارى واکنش نشان دهند. این واکنش‌ها به شکل گرفتن تفسیرهاى شخصى درباره بیمار کمک مى‌کند و مى‌تواند چالش‌هایى براى درک از خویشتن و نیز روابط تثبیت شده او به وجود آورد. محقق جهت بهداشت فرد و جامعه را تحت تأثیر قرار مى‌دهد.
 

کلیدواژه‌ها