نوع مقاله : علمی

نویسنده

فارغ التحصیل دوره دکترای جامعه شناسی دانشگاه تهران

چکیده

عنوان کتاب به معنای یکنفره شدن بازیهای بولینگ در کشور آمریکا است که این امر ناشی از رشد فردی شدن و کاهش سرمایه اجتماعی در کشور آمریکا می باشد.نویسنده در نقل واقعه ای در ایالت میشیگان امریکا که در آن یک پیرمرد 50 ساله باز نشسته و سیاه پوست که در لیست انتظار دریافت کلیه است از فردی دیگر که سفید پوست و در سن 33 سالگی است  کلیه ای به صورت هدیه دریافت می کند و ریشه این اهدای کلیه علی رغم تفاوتهای سنی ،شغلی و نژادی ، به سابقه عضویت هر دو در باشگاه بولینگ محل زندگیشان بر می گردد.