نوع مقاله : علمی

نویسنده

دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

ماکس وبر، عموماً به عنوان ارائه‌کننده انواع مثالی اقتدار شناخته می‌شود. اما وی، همچنین انواع مثالی نگرش‌­­های دینی را نیز مطرح کرده است. تاکید من بر انواع مثالی در جامعه­­­­­‌شناسی دین وی، بر این واقعیت شکل گرفته است که کتب اصلی جامعه‌­­ شناسی و نیز منابع جامعه ‌شناسی دین، گرایش به این دارند که نوع‌شناسی دینی ارائه شده توسط وی را نادیده بگیرند، در حالی که این نوع­‌شناسی،یک طبقه‌بندی مبتنی بر مقوله‌بندی‌هایی معین را ارائه می‌کند که به ما اجازه می‌دهد تا رفتار دینی- یا شاید رفتار انسانی در کل- را با رجوع به انواع مثالی پیشنهاد ‌شده بررسی نماییم. این مقاله،­ سه نوع مثالی اصلی را در جامعه‌شناسی دین وبر ارائه می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه آن‌ها می‌توانند به وسیله نوع مثالی چهارمی تکمیل شوند. چهارمین نوع مثالی، بر پایه مطالعات نگارنده درباره تصوف، به مثابه طریقت دینی در اسلام،شکل می‌گیرد.
.
 

کلیدواژه‌ها