نقد شارحین وبر از شرح اصطلاح سنخ آرمانی و گونه‌های نخ آرمانی

نویسنده

هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

10.22034/jsi.2020.43312

چکیده

این مقاله­ کوتاه در شرح این مطلب می­کوشد که مهم­ترین اصطلاح تخصصی وبر در جستار روش­شناسی، یعنی سنخ آرمانی، در شرح و تفصیل شارحین دچار ابهام­های فراوانی گردیده است، به­گونه­ای که نه فقط سنخ­های آرمانی وبر تنها به دو سنخ آرمانی محدود شده (سنخ آرمانی تاریخی و جامعه­شناختی)، به استثنای دست کم سه منبع،بلکه نام یا عنوان هر دو یا سه سنخ، برخلاف متن کتاب روش­شناسی وبر و زیر تاثیرات معرفت­شناختی شارحین متن وبر برسازی دو اصطلاح یاد شد] سنخ­های آرمانی تاریخی و جامعه­شناختی دچار سلیقه­ سازی شارحین شده است.
 
 

کلیدواژه‌ها