نوع مقاله : مرور کتاب

نویسنده

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

اثری که در نوشتار حاضر معرفی و بررسی می­شود مجموعه مقالاتی از ماکس وبر است که از میان آثار این جامعه­شناس کلاسیک و نام­دار آلمانی انتخاب شده است. گزینش این مطالب که در اصل به­زبان آلمانی بوده از سوی هنس گِرث و سی. رایت میلز (به عنوان ویراستاران)[1]، گردآوری و به زبان انگلیسی ترجمه و برای نخستین بار در سال 1946 (با عنوان: از ماکس وبر[2]) به وسیلۀ موسسه انتشاراتی دانشگاه آکسفورد منتشر شده و در سال­های بعد، به­خاطر اهمیت آن چندین بار به­چاپ مجدد رسیده است.ترجمه این اثر به فارسی از روی نسخه انگلیسی چاپ سال 1977 صورت گرفته که به­وسیلۀ موسسه انتشاراتی روتلج منتشر شده و به فارسی با عنوان:  دین، قدرت، جامعه انتشار یافته است. در نوشتاری که در این­جا و به­عنوان مرور کتاب[3] تدوین شده ممکن است خواننده انتظار داشته باشد که از همان آغاز به تلخیص و معرفی اثرِ موضوع بررسی (نظریات ماکس وبر) پرداخته شود ولی از آن­جا که ویراستاران در بخش مقدماتی (که نزدیک به 100 صفحه کتاب را در بر گرفته) به شرح زندگی علمی وبر و مواضع و تحول فکری او پرداخته­اند، در این­  نوشتار نیز همین رویه به­کار گرفته شده و در واقع تمامی مطالبی در این­جا که ارائه می­شود با مرور کتابی به­دست آمده که عنوان آن در پیشانی این نوشتار ذکر شده است و البته همه این تلخیص و نیز بخش کوتاه پایانی، به­­هدف بررسی و معرفی کتابی مطرح شده که موضوع این نوشتار است.[1].  H. H. Gerth and C. Wright Mills


[2]. From Max Weber, 1946, Oxford University Press.


[3]. book review  (چنان­که در مجلات علمی جهان متداول است).

کلیدواژه‌ها

فاقد منبع است فاقد منبع است فاقد منبع است فاقد منبع است
فاقد منبع است فاقد منبع است فاقد منبع است فاقد منبع است
فاقد منبع است فاقد منبع است فاقد منبع است فاقد منبع است
فاقد منبع است فاقد منبع است فاقد منبع است فاقد منبع است