نوع مقاله : علمی

نویسنده

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

اثری که در نوشتار حاضر معرفی و بررسی می­شود مجموعه مقالاتی از ماکس وبر است که از میان آثار این جامعه­شناس کلاسیک و نام­دار آلمانی انتخاب شده است. گزینش این مطالب که در اصل به­زبان آلمانی بوده از سوی هنس گِرث و سی. رایت میلز (به عنوان ویراستاران)[1]، گردآوری و به زبان انگلیسی ترجمه و برای نخستین بار در سال 1946 (با عنوان: از ماکس وبر[2]) به وسیلۀ موسسه انتشاراتی دانشگاه آکسفورد منتشر شده و در سال­های بعد، به­خاطر اهمیت آن چندین بار به­چاپ مجدد رسیده است.ترجمه این اثر به فارسی از روی نسخه انگلیسی چاپ سال 1977 صورت گرفته که به­وسیلۀ موسسه انتشاراتی روتلج منتشر شده و به فارسی با عنوان:  دین، قدرت، جامعه انتشار یافته است. در نوشتاری که در این­جا و به­عنوان مرور کتاب[3] تدوین شده ممکن است خواننده انتظار داشته باشد که از همان آغاز به تلخیص و معرفی اثرِ موضوع بررسی (نظریات ماکس وبر) پرداخته شود ولی از آن­جا که ویراستاران در بخش مقدماتی (که نزدیک به 100 صفحه کتاب را در بر گرفته) به شرح زندگی علمی وبر و مواضع و تحول فکری او پرداخته­اند، در این­  نوشتار نیز همین رویه به­کار گرفته شده و در واقع تمامی مطالبی در این­جا که ارائه می­شود با مرور کتابی به­دست آمده که عنوان آن در پیشانی این نوشتار ذکر شده است و البته همه این تلخیص و نیز بخش کوتاه پایانی، به­­هدف بررسی و معرفی کتابی مطرح شده که موضوع این نوشتار است.[1].  H. H. Gerth and C. Wright Mills


[2]. From Max Weber, 1946, Oxford University Press.


[3]. book review  (چنان­که در مجلات علمی جهان متداول است).

کلیدواژه‌ها

فاقد منبع است