نویسنده = امیر ملکی
1. تعیین‌کنندهای ساختی- سرمایه‌ای سبک زندگی سالم برای مقابله با بیماری‌های مزمن

دوره 18، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 110-142

مهدی قادری؛ امیر ملکی؛ مجید حق‌جو


2. کنکاشی جامعه شناختی در مفاهیم و شیوه‌های درمان سنتی ناباروری زنان: تحلیل کمی و کیفی

دوره 18، شماره 1، بهار 1396، صفحه 131-157

سیده زهره بزرگ نژاد شیاده؛ امیر ملکی