تجربه‌ گردشگری و هویت ملی مورد مطالعه: شهروندان شهر شیراز

ملیحه شیانی؛ سمیه هاشمی

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1392، ، صفحه 57-78

چکیده
  هویت ملی افراد بالاترین سطح تعهد به یک جامعه و کشور و در واقع کانون ارزش‌های ملی هر فرد محسوب می‌شود. هویت ملی افراد تحت تاثیر تاریخ، فرهنگ، جغرافیا، مذهب و ... قرار دارد و بدین جهت لزوم و وجود آن برای ساخت و بقای یک ملت- دولت ضروری است. در دهه‌های اخیر به دلیل افزایش رفاه عمومی و گسترش فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی امکان ارتباط و سفر ...  بیشتر

فرهنگ ملی ،فرهنگهای قومی-جماعتی و بازار اقتصاد صنعتی

ناصر فکوهی

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1385، ، صفحه 126-148

چکیده
  فرایند جهانی شدن در بعد غالب اقتصادی خود گویای تلاش زیادی برای یکسان سازیهای فرهنگی است که این یکسان سازی ها عموما از طریق ایجاد بازارهای گسترده برای تولید کالاهای مشابه در شکل انبوه ایجاد می گیرند و از خلال آنها تلاش می شود که با کاهش هزینه های تولید سود افزایش یابد.با این وصف در عمل فشار برای از بین بردن خرده فرهنگ ها و حاشیه ای کردن ...  بیشتر