نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی گروه مطالعات فرهنگی دانشگاه علم و فرهنگ

2 عضو هئیت علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

یر اساس نظریه های باز تولید،مدارس از جمله نهادهایی هستند که حکومتها در کنار سایرنهادهای اجتماعی سعی می کنند تا از طریق آنها هژمونی خود را باز تولید کنند.در این مقاله نشان داده شده است که بر خلاف نظریه های مذکور ،صرف ایدئولوژیک بودن ساختار مدرسه برای عملکرد موفق آن کفایت نمی کند.در واقع،تلاش ایدئولوژیک برای مرجح سازی معانی خاص فقط یک برهه از مدار تولید و مصرف احتمالی پیامهای ایدئولوژیک است.چه بسا،به دلایل مختلف مصرف پیام به گونه ای متفاوت با خواست تولید کنندگان آن صورت گیرد.به علاوه،در این مقاله نشان داده شده است که مدرسه ها در صورتی قادر به بازتولید ارزش های مورد نظر خود هستند که خانواده نیز نیز در روندی مشابه،ذهنیت دانش آموزان را شکل دهد.
 
 

کلیدواژه‌ها