نوع مقاله : علمی

نویسنده

چکیده

تفسیر جامعه شناختی ادبیات فرزند نور چشمی علوم اجتماعی رسمی نیست.از هنگامی که ادبیات از دایره ی احکام خشک پژوهشی و قوانین متحجر تاریخی در باب لغت و نسخه شناسی پای بیرون نهاد تا به امروز تقریبا هر کس که دستی به قلم داشته به خود حق داده است که درباره ی آن احکام کلی صادر کند،و نقدهای تاریخی،زیبا شناختی و جامعه شناختی بنویسد.دانشگاه ها که بنا به سنت غرق در تاریخ ادبیات و تحلیلهای ادبی بودند ناگهان در برابر ادبیات عامه پسند ،کتابهای پرفروش،مجله های مردم پسند،فکاهیات و امثال آن غافلگیر شدند و به این لایه های سطحی تخیل چاپ شده بزرگی فروختند و بی اعتنایی کردند.لاجرم،این وادی همچنان بکر و چالشگر باقی مانده است و بر جامعه شناس است که در این باره تدبیری بیندیشد.هدف از مطرح کردن نکته هایی که از این پس می آیند و هیچ ادعایی درباره ی نظم و ترتیب یا جامعیت آنها ندارم،مروری بر کارهای پایان گرفته و یا محول به اینده است.