علمی
عملکرد انجمنهای علمی در زمینه ی ترویج و توسعه ی علم و اخلاق

محمد عبداللهی

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1381، صفحه 47-63

چکیده
  بررسی عملکرد انجمن های علمی در نظام علمی و تحقیقاتی کشور موضوع اصلی این مقاله است.منظور از انجمن علمی نوعی نهاد مستقل است که از به هم پیوستن یا اجتماع آگاهانه و داوطلبانه ی اصحاب یک رشته علمی پدید می آید تا از طریق تعامل آزاد خردمندانه و به دور از سلطه بتواند بین صاحبان هر تخصص زمینه لازم را برای پیشبرد علم و تنظیم و ترویج اصول و قواعد ...  بیشتر

علمی
نگرش جوانان به حرفه و صنعت

ابراهیم فیوضات

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1381، صفحه 65-77

چکیده
  جوانان در گذشته در حوزه ی حرفه و فن با انتقال فکر و پیشه اموزش می دیدند.حوزه ی مذکور متاثر از نظام استاد و شاگردی بود.جوانان در این عرصه ی زندگی پختگی را تجربه می کردند.زندگی خانوادگی،کاری و تفریح از یک وحدت نسبی برخوردار بود.خانواده به چنین نظام و فرایندی امیدوار بود.با این که متعاقب انقلاب صنعتی در غرب نظام استاد_شاگردی متحول شد و اموزش ...  بیشتر

علمی
تصویری از مهاجرت در استان خوزستان در دهه ی 1365-1375 و موضوع مهاجرت بازگشتی

فرهنگ ارشاد؛ داوود آقایی

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1381، صفحه 79-89

چکیده
  استان خوزستان در دهه ی 1365-1375 از نظر مطالعه جا به جایی جمعیت و در مقایسه با سایر استانهای کشور،جایگاه شایان توجهی داشته است.شکل غالب مهاجرت در کشورهای جهان سوم  مهاجرت روستائیان به شهرهاست که بیش تر طبق الگوی"مهاجرت مرحله ای"صورت میگیردو  نخست از زوستا به نزدیکترین شهر  شروع شده و مهاجر پس از تطابق با شرایط کار و زندگی در شهر و ...  بیشتر

علمی
مواد مخدر:مسایل روش شناسی

سید حسین سراج زاده

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1381، صفحه 91-115

چکیده
  مسئله ی مواد مخدر و اعتیاد سالهاست که به یک مسئله اجتماعی عمده تبدیل شده و برنامه ی مبارزه با آن در دستور کار دولتها و مجامع بین المللی قرار گرفته است.مواجهه با این مسئله مزمن و پیچیده مستلزم شناخت دقیق ابعاد مسئله است.در عرصه ی خطیر مبارزه با مصرف مواد مخدر و اعتیاد،برنامه هایی موفق خواهند بود که بر اساس ارزیابی واقعگرایانه از گستردگی ...  بیشتر

علمی
جامعه شناسی ادبیات

محمد رضا شادرو

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1381، صفحه 117-136

چکیده
  تفسیر جامعه شناختی ادبیات فرزند نور چشمی علوم اجتماعی رسمی نیست.از هنگامی که ادبیات از دایره ی احکام خشک پژوهشی و قوانین متحجر تاریخی در باب لغت و نسخه شناسی پای بیرون نهاد تا به امروز تقریبا هر کس که دستی به قلم داشته به خود حق داده است که درباره ی آن احکام کلی صادر کند،و نقدهای تاریخی،زیبا شناختی و جامعه شناختی بنویسد.دانشگاه ها که ...  بیشتر

علمی
گفت و گو با آلن تورن

امیر نیک پی

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1381، صفحه 137-160

چکیده
    این کتاب آغازگر چیزی است که میوانم سومین مرحله از کارم بنامم.این کتاب که بین سالهای 1988 تا 1991 نوشته شد و در سال 1992 به چاپ رسید،نخستین کتاب از مجموعه ای است که امیدوارم ادامه یابد و حول درون مایه ی کلی سوژه دور می زند.پیش از این مرحله،مرحله ی دوم قرار دارد که محور آن در واقع درون مایه ی کنش گر اجتماعی یا به عبارت دقیقتر جنبش های اجتماعی ...  بیشتر

علمی
یادی از غلام حسین صدیقی:بنیانگذار جامعه شناسی ایران
دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1381، صفحه 161-162

چکیده
  حافظه ی تاریخی جامعه ما همواره سرشار از عشق و ارادت و تکریم نسبت به بزرگانی است که با قلم و قدم و سخن و رفتار خود پوینده ی راه بهروزی و تحول خردورزی و تعالی جامعه بوده اند.در میان چنین فرهیختگانی که همواره مورد تایید و تکریم جامعه ی فرهنگی کشور بوده و هستند،نام دکتر غلامحسین صدیقی بنیانگذار جامعه شناسی ایران به لحاظ خدمات برجسته ی فرهنگی ...  بیشتر