نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جامعه شناسی

2 پژوهشگر مسائل اجتماعی

چکیده

ایده گفت و گوی تمدنها با توجه به اینکه به عنوان یک اصطلاح و مفهوم در افکار عمومی مسبوق به سابقه نبوده است،اهتمام بیشتری را از سوی روزنامه نگاران می طلبد.اما نکته مهم و اساسی اینجاست که روزنامه نگاران از این ایده چه تصوری دارند؟فراتر و مهمتر از این پرسش انکه این روزنامه نگاران از تمدن خود و دیگر تمدنهای موجود چه تصوری دارند؟برای دستیابی به پاسخ های این سه پرسش اصلی پرسشنامه ای بین اعضای شورای سردبیری 27 روزنامه سراسری منتشره در تهران توزیع شد که 86 نفر از 19 روزنامه به آن پاسخ گفتند.پاسخگویان در مجموع تمدن ایرانی-اسلامی را "تا حدودی"زنده و پویا دانستند.درباره اجزای تمدنی نیز ارزیابی ها عمدتا منفی بوده است به طوری که بین 52 تا 75 درصد از پاسخگویان وضعیت اجزای این تمدن را در حال رکود ،در بحران،در حال افزایش وضعیت بحرانی و رد استحاله و نابودی دانسته اند.در مورد دیگر تمدنها حدود 80 درصد از پاسخگویان تمدن غرب(اروپا و امریکای شمالی)را زنده و پویا دانسته اند.علاوه بر این بیشتر پاسخگویان معتقدند گفت و گوی با غرب بر تمدن ایرانی -اسلامی تاثیر مثبت میگذارد هر چند که اکثر انها تحولات یک دهه آینده را نامعلوم و مبهم ارزیابی می کنند.