علمی
گفت وگو چیست و چرا این شماره به موضوع گفتگوی تمدن ها اختصاص یافته است؟
دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1383، صفحه 1-2

چکیده
  گفت و گو نوعی تعامل فرهنگی بین کنشگران فردی و جمعی است.موضوع گفتگو هر انچه که باشد(فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی،سیاسی و زیست محیطی)هدفش یکی است و ان دستیابی به وفاقی تفاهمی با روشی اقناعی و مبتنی بر خرد جمعی انتقادی استوبنابراین گفتگو در هر سطحی دارای استلزامات خاصی چون نفی خشونت ،احساس نیاز به مفاهمه یعنی شنیدن و یادگیری،خرد گرایی،پذیرش ...  بیشتر

علمی
گفت و گوهای پیش الگویی در جامعه شناسی ایران

محمد امین قانعی راد

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1383، صفحه 5-39

چکیده
  گفت و گو در صورتهای مختلف خود اعم از محاوره و مکالمات عادی تا بحث ها،جدالها و مذاکرات فکری در دنیای علم نقش اساسی دارد،به طوری که دنیای دانش را می توان همچون یک فضای مکالمه و گفت و گو توصیف کرد.این مقاله با کاربرد شاخص کیفی چگونگی گفت و گوها و تعاملات بین اصحاب جامعه شناسی در ایران به بررسی میزان توسعه یافتگی دانش جامعه شناسی ما می پردازد.تمایز ...  بیشتر

علمی
انسان شناسی گفت و گو:پویایی ممنوعیتها و تعلق ها در حوزه مبادله

ناصر فکوهی

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1383، صفحه 40-57

چکیده
  در تحلیل انسان شناختی  گفت و گو را میتوان نوعی"مبادله"به حساب آورد که طرفین ان با حضور فیزیکی و ذهنی در حوزه های ویژه(حوزه تبادل)وارد کنش متقابل با یکدیگر می شوند.حوزه تبادل خود در میدانی تعاملی از دو حوزه دیگر قرار می گیرد:از یک سو،حوزه ممنوعیت ها(تابلوها)که هرگونه ورود سامان نایافته و غیرقانونمند در ان سبب ایجاد تنش و تعارض می گردد ...  بیشتر

علمی
تکوین حوزه عمومی و گفت و گی عقلانی بررسی موردی چند تشکل دانشجویی

تقی آزاد مکی؛ یحیی امامی

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1383، صفحه 58-89

چکیده
  وجود حوزه عمومی و تفکیک آن از حوزه خصوصی و دولت جز اساسی جامعه مدنی است.حوزه عمومی فضایی است حقیقی یا مجازی که افراد خصوصی در ان به بحث و گفت و گی عقلانی درباره مسایل مورد علاقه می پردازند تا به توافقی دست یابند.دسترسی برای همه افراد به این حوزه،آزادی در طرح همه گونه مباحث و عدم دخالت قدرت در این مباحث جز شروط ضروری آن است.ما در این مقاله ...  بیشتر

علمی
گفتگو :از مفهوم زبانی تا معنای جهانی

هادی خانیکی

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1383، صفحه 90-113

چکیده
  موضوع این مقاله بررسی سیر تحول مفهومی"گفتگو"و "گفتگوی میان تمدن ها" است.مشترکات لفظی و پیشینه تاریخی این دو مقوله مانع از آن نمی شود که الزام ها و اقتضاهایی که موجب طرح جدید آنها در سطوح مختلف علمی و اجتماعی شده است،مورد توجه قرار نگیرد.اکنون رویکردهای گفتگویی در فلسفه،زبانشناسی،جامعه شناسی،ارتباطات و علوم سیاسی جایگاه ویژه ای یافته ...  بیشتر

علمی
گفتمان"گفتگو" در اسلام

عمادالدین باقی

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1383، صفحه 114-145

چکیده
  نقطه عظیمت الین مقاله تمایزگذاری میان گفتمان و گفتگو است.گفتگو جنبه بین الاثنینی و گفتمان ویژگی پارادایمی دارد و بیانگر الگو و منطق گفتگو ایت.گفتمان صرفا با عناصر نحوی و لغوی تشکیل دهنده جمله سروکار ندارد.بلکه فراتر از آن به عنوان بیرون از متن یعنب بافت موقعیتی،فرهنگی و اجتماعی سروکار دارد و به یک موضوع جامعه شناختی بدل می شود.در این ...  بیشتر

علمی
مقایسه ای تاریخی در تحول عقل گرایی و انسان گرایی در شرق و غرب

فرهنگ ارشاد

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1383، صفحه 146-154

چکیده
  مقاله حاضر مطالعه ای در زمینه جامعه شناسی تاریخی و جامعه شناسی فرهنگی است.هدف اصلی این تحقیق مقایسه دو روزه تحول فرهنگی در شرق و غرب است که به فاصله زمانی حدود هفت قرن از یکدیگر روی داده اند.در شرق در سده سوم و چهارم هجری(مقارن قرن نهم و دهم میلادی)انقلاب فرهنگی قابل توجهی روی داد که پیشرفتی گسترده در معرفت و تجارب علمی مردم بعضی جوامع ...  بیشتر

علمی
دموکراسی گفتو گویی با اشاره ای به ایران

حمیدرضا جلایی پور

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1383، صفحه 160-171

چکیده
  گفته می شود در محافل اکادمیک پدیده جهان جهانی شده مولفه های اصلی جامعه مدرن مانند دموکراسی،را در معرض باز اندیشی های جدی قرار داده است. این مقاله به یکی از این کوشش ها توجه دارد.ابتدا چالش نظری آنتونی گیدنز نظریه پرداز این جان(رها شده) با نظریه های دموکراسی لیبرال فوکویاما و "دموکراسی مشورتی" دیوید میلر طرح میشود.سپس از چشم نظریه "دموکراسی ...  بیشتر

علمی
دیدگاه روزنامه نگاران ارشد درباره گفت و گوی تمدنها

حسین نوری نیا؛ عباس عبدی

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1383، صفحه 172-186

چکیده
  ایده گفت و گوی تمدنها با توجه به اینکه به عنوان یک اصطلاح و مفهوم در افکار عمومی مسبوق به سابقه نبوده است،اهتمام بیشتری را از سوی روزنامه نگاران می طلبد.اما نکته مهم و اساسی اینجاست که روزنامه نگاران از این ایده چه تصوری دارند؟فراتر و مهمتر از این پرسش انکه این روزنامه نگاران از تمدن خود و دیگر تمدنهای موجود چه تصوری دارند؟برای دستیابی ...  بیشتر