بنیاد‌های معرفت‌شناختی آرمان متخصص مسلمان؛ تفکیک ربط ارزشی از حکم ارزشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه شهیدبهشتی

10.22034/jsi.2019.44349

چکیده

این مقاله به­دنبال تدوین بنیان­های معرفت­شناختی آرمان «متخصص مسلمان» است. این آرمان در ایران در یک فرایند تاریخیِ درازمدت به­ویژه بعد از انقلاب اسلامی به­عنوان آرمان آموزش عالی تکوین یافته و پاسخی است به شکاف بین نظام قدمایی حوزه علمیه و نظام جدید دانشگاه. اما پیگیری این آرمان بیشتر از طریق تصمیم­های دولتی و اداری و ابلاغ دستورعمل­های اجرایی و تأکید بر «نهادسازی، ایجاد سازمان و معاونت، تشکیل شورا، تولید سند، تهیه آیین‌نامه و برگزاری برنامه­های مذهبی» بروز یافته است. این مقاله که با استفاده از روش مطالعه کتابخانه­ای به تحلیل نظریه دانش و ارزش ماکس وبر پرداخته، مدعی­ است با درنظرگرفتن تفکیک وبریِ «ربط ارزشی» از «حکم ارزشی» به­عنوان اصل بنیادین آرمان متخصص مسلمان، حضور ارزش­های دینی در فعالیت­های علمی و غیرعلمی متخصص مسلمان بلامانع و مشروع است. 

کلیدواژه‌ها