دیدگاه روزنامه نگاران ارشد درباره گفت و گوی تمدنها

حسین نوری نیا؛ عباس عبدی

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1383، ، صفحه 172-186

چکیده
  ایده گفت و گوی تمدنها با توجه به اینکه به عنوان یک اصطلاح و مفهوم در افکار عمومی مسبوق به سابقه نبوده است،اهتمام بیشتری را از سوی روزنامه نگاران می طلبد.اما نکته مهم و اساسی اینجاست که روزنامه نگاران از این ایده چه تصوری دارند؟فراتر و مهمتر از این پرسش انکه این روزنامه نگاران از تمدن خود و دیگر تمدنهای موجود چه تصوری دارند؟برای دستیابی ...  بیشتر

مجازات زندان و ارتکاب مجدد جرم

عباس عبدی

دوره 4، شماره 3 ، مهر 1381، ، صفحه 77-91

چکیده
  مفهوم ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم به نحو مشهودی با موقعیت و ارزیابی هزینه و فایده فرد بستگی دارد.زندان به عنوان اصلی ترین شیوه مجازات فرد مجرم یکی از اقلام عمده و رسمی هزینه ارتکاب جرم است،که در عین حال متضمن آسیب ها و صدمات اجتماعی گوناگونی از قبیل از دست دادن شغل،طرد اجتماعی،ماهش منزلت اجتماعی و ... می باشد. از سویی،بین اولین مرتبه زندانی ...  بیشتر

مجازات زندان و ارتکاب مجدد جرم

عباس عبدی

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1381، ، صفحه 77-91

چکیده
  مفهوم ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم به نحو مشهودی با موقعیت و ارزیابی هزینه و فایده فرد بستگی دارد.زندان به عنوان اصلی ترین شیوه مجازات فرد مجرم یکی از اقلام عمده و رسمی هزینه ارتکاب جرم است که در عین حال متضمن آسیبها و صدمات اجتماعی گوناگونی از قبیل از دست دادن شغل،طرد اجتماعی،کاهش منزلت اجتماعی و ....می باشد.از سویی،بین اولین مرتبه زندانی ...  بیشتر