نویسنده = عباس عبدی
تعداد مقالات: 3
1. دیدگاه روزنامه نگاران ارشد درباره گفت و گوی تمدنها

دوره 5، شماره 1، بهار 1383، صفحه 172-186

حسین نوری نیا؛ عباس عبدی


2. مجازات زندان و ارتکاب مجدد جرم

دوره 4، شماره 3، پاییز 1381، صفحه 77-91

عباس عبدی


3. مجازات زندان و ارتکاب مجدد جرم

دوره 4، شماره 2، تابستان 1381، صفحه 77-91

عباس عبدی