پژوهشی جامعه شناسی
رژیم سیاستگذاری اجتماعی شهری و طرد اجتماعی؛ روایت زدودن بدن و فقر از شهر

جمال رشیدی

دوره 23، شماره 4 ، مهر 1402، صفحه 3-25

https://doi.org/10.22034/jsi.2023.563373.1622

چکیده
  جریان اصلی جامعه‌شناسی، صورتبندی انتقادی از مساله طردشدگان شهری ندارد؛ نگاهی آسیب‌شناختی به فقرای شهری و نظرگاهی هنجاری و پزشکی به «بدن» اتخاذ می‌کند. خوانش انتقادی اما، با تمرکز بر سیاستگذاری‌های اجتماعی شهریِ موجد طرد گروه‌های اجتماعی، صورتبندی جدیدی از مساله شهری و طردشدگان از شهر را امکانپذیر می‌کند که همزمان، خشم ...  بیشتر

پژوهشی جامعه شناسی
مطالعه کیفی ذائقه دینی طبقه فرودست شهری

امید بابایی؛ محمدجواد زاهدی مازندرانی

دوره 23، شماره 4 ، مهر 1402، صفحه 29-68

https://doi.org/10.22034/jsi.2023.2006569.1661

چکیده
  با وجود برخی ادعاها در مورد مرگ طبقه، طبقه همچنان موضوعی مهم در بررسی­ های جامعه­ شناختی برد متوسط و به ویژه در تعیین ترجیحات دینی است به نحوی که کنشگران دینی تمایل به سبک­های دینی مرتبط و متناسب با موقعیت اقتصادی - اجتماعی خود­شان را دارند. به سخن دیگر، افراد با موقعیتهای اقتصادی - اجتماعی مختلف، ذائقه دینی متفاوتی دارند. هدف ...  بیشتر

پژوهشی جامعه شناسی
تبیین نوگروی حاد در نوگروندگان دینی شهر تهران

زهرا فیضی؛ الله کرم کرمی پور؛ حسن محدثی گیلوایی

دوره 23، شماره 4 ، مهر 1402، صفحه 69-93

https://doi.org/10.22034/jsi.2023.550044.1548

چکیده
  این مقاله با رویکرد روش‌شناختی کیفی و با روش تحلیل روایت انجام شده است. نمونة مشارکت­ کننده، نوگرونده ­گان دینی حاد در شهر تهران بوده که به شیوة نمونه ­گیری هدفمند و از طریق گلولة برفی انتخاب شده ­اند. در این مقاله، با 20 نفر از این نوگرونده ­گان مصاحبة روایی انجام شد که 19 نفر آن­ها اطلاعات دقیق در خصوص تغییر دین خود ارائه داده ...  بیشتر

پژوهشی جامعه شناسی
برآمدن طبقه­ ی متوسط جدید در ایران (با تمرکز بر حوزه­های معماری و ادبیات)

رضا تسلیمی طهرانی

دوره 23، شماره 4 ، مهر 1402، صفحه 95-117

https://doi.org/10.22034/jsi.2023.556175.1596

چکیده
  مسئله اصلی پژوهش حاضر توصیف و تحلیل چگونگی برآمدن طبقه ­ی متوسط جدید در ایران از طریق مطالعه و بررسی شاخص­ ها و مولفه­ های مرتبط با سبک زندگی مانند معماری، اوقات فراغت، روابط اجتماعی و ... در بازه­ ی زمانی سالهای 1300-1320ه.ش و دستیابی به جهان بینی، معانی، ارزش­ ها و اندیشه های اعضای این طبقه در دوره­ زمانی ذکر شده است. در پژوهش ...  بیشتر

پژوهشی جامعه شناسی
بازتعریف دین در زندگی روزمره‌ی زنان دانشجو در تهران

زهرا سلیمانی علویجه؛ محمدرضا پویافر؛ خدیجه ذوالقدر

دوره 23، شماره 4 ، مهر 1402، صفحه 119-143

https://doi.org/10.22034/jsi.2023.1975676.1631

چکیده
  امروزه شاهد تغییرات اساسی در زندگی روزمره و دینداری زنان دانشجو هستیم، که از جمله مصادیق بارز آن عدم‌تمایل بخشی از زنان جامعه به داشتن حجاب در اماکن عمومی است. از این رو پژوهش حاضر با هدف مطالعه‌ی بازتعریف دین در تجربه‌ی زندگی روزمره‌ی زنان شهر تهران انجام شد. به این منظور از رویکرد کیفی و روش نظریه‌ی زمینه‌ای استفاده شد. نمونه‌گیری ...  بیشتر

پژوهشی جامعه شناسی
فراترکیب تحلیل‌های موجود درباره اعتراض‌های 1401 ایران

سمیه توحیدلو

دوره 23، شماره 4 ، مهر 1402، صفحه 145-179

https://doi.org/10.22034/jsi.2023.1996220.1650

چکیده
  نیمه دوم سال 1401 درگیر حوادث و اعتراض هایی بود. در میانه این اعترض‌ها جامعه شناسان متعددی به تحلیل وقایع پرداختند. مقاله حاضر فراترکیبی از تحلیل­ های آن‌ها  (40 سخنرانی در انجمن جامعه ­شناسی ایران و مجموعه 46 یادداشت تحلیلی) درباره این اعتراض‌ها است. تلاش شده ضمن ارائه نیمرخی از اهم مطالب مطرح شده، درباره علل، چیستی و پیامدهای ...  بیشتر