علمی
سنجش تاثیر عوامل درونی و بیرونی خانواده بزهکاری نوجوانان(آزمون تجربی نظریه ترکیبی کنترل اجتماعی و پیوند افتراقی)

محمدرضا مشکانی؛ زهراسادات مشکانی

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1381، صفحه 3-25

چکیده
  در این مقاله به بررسی میدانی موضوع بزهکاری نوجوانانی که به جرم بزهکاری در تهران بزرگ در سال 1371 دستگیر شده اند پرداخته ایم.چارچوب نظریه این بررسی یک نظریه تلفیقی است که از تلفیق دو نظریه کنترل اجتماعی هیرشی و پیوندهای افتراقی ساترلند و کرسی به وجود آورده ایم تا در تعیین علتها هم عوامل دورنی و هم بیرونی در بزهکاری را به حساب اوریم.از ...  بیشتر

علمی
آثار نظم و تضاد خانواده بر خشونت علیه زنان

مسعود چلبی؛ صمد رسول زاده اقدم

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1381، صفحه 26-54

چکیده
  به نظر میرسد تحقیقاتی که در زمینه خشونت علیه کودکان انجام گرفته،به خصوص در ایران،به نظریه هایی که خشونت را نتیجه تعاملات آشفته و مشکل ساز می دانند کمتر توجه نموده اند.پژوهش حاضر سعی دارد با توجه به سایر عوامل تاکید اصلی خود را بر عوامل رابطه ای درون خانواده ای (نظم و تضاد )معطوف کند.این مقاله تحقیقی پیمایشی است که روی 300 خانواده تهرانی ...  بیشتر

علمی
بررسی عوامل موثر بر ناهنجاری های رفتاری دانش آموزان استان لرستان

جعفر سخاوت

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1381، صفحه 55-76

چکیده
  مطالعه عوامل موثر بر ناهنجاری های رفتاری دانش آموزان استان لرستان در سال 1380 در سه شهر خرم آباد،بروجرد و نورآباد آغاز شد.به این منظور از بین دانش آموزان دختر و پسر رشته های مختلف تحصیلی 975 نفر از طریق نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند.در این مطالعه رابطه ناهنجاریهای رفتاری دانش آموزان با برخی ویژگیهای فردی آنان نظیر وضعیت تحصیلی،جنسیت ...  بیشتر

علمی
مجازات زندان و ارتکاب مجدد جرم

عباس عبدی

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1381، صفحه 77-91

چکیده
  مفهوم ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم به نحو مشهودی با موقعیت و ارزیابی هزینه و فایده فرد بستگی دارد.زندان به عنوان اصلی ترین شیوه مجازات فرد مجرم یکی از اقلام عمده و رسمی هزینه ارتکاب جرم است که در عین حال متضمن آسیبها و صدمات اجتماعی گوناگونی از قبیل از دست دادن شغل،طرد اجتماعی،کاهش منزلت اجتماعی و ....می باشد.از سویی،بین اولین مرتبه زندانی ...  بیشتر

علمی
بازار مواد مخدر در ایران(قیمت،مصرف و تاثیر گذاری تولید خارجی)

فریبرز رئیس دانا

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1381، صفحه 92-109

چکیده
  جنبه های اقتصادی اعتیاد تنها شامل رفتار مصرف کننده،انگیزه ها و سازوکارهای تولید،حمل و نقل و توزیع و نقش قیمت و درآمد نمی شود،بلکه به طور عمده باید با ساختار اقتصاد سیاسی سروکار پیدا کرد.در آغاز،مقاله های ذوقی و عمومی و گاه بررسی های اثبات گرایانه تقلیل گرا و متکی به الگوهای فرضی نوکلاسیکی به طور محدودی منتشر می شدند. در کنار ان به طور ...  بیشتر

علمی
نگاهی به مشکلات امار جرایم در ایران

پرویز اجلالی

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1381، صفحه 110-130

چکیده
  در این مقاله مولف ابتدا تعریفی از جرم و امار جرم ارائه میدهد.سپس انواع امار جرم را معرفی کرده و به ارزیابی نقاط ضعف و قوت انها می پردازد.بقیه مقاله به بررسی وضعیت آمار جرم در ایران اختصاص یافته است.نتیجه این بررسی نشان میدهد که در کشور ما سه منبع رسمی تولید امار جرم وجود دارد:دفتر آمار و پردازش داده های وزارت دادگستری ،اداره امار معاونت ...  بیشتر

علمی
یادمان رابرت کینگ مرتن 2003-1910

محمد عبداللهی

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1381، صفحه 131-158

چکیده
  مرتن در سال 1910 در امریکا متولد شد.پس از گرفتن دکترای جامعه شناسی از دانشگاه هاروارد دعوت به کار دانشگاه کلمبیا را پذیرفت.او در زمینه بینش ها ،روشها و حوزه های جامعه شناسیفبه ویژه جامعه شناسی علم و مسائل و انحرافات اجتماعی صاحب آثار عدیده ای است.مرتن بیشتر به جامعه شناسی نظم دیدگاه کارکرد گرایی ساختاری و روش تحلیل کارکردی علاقمند بوده ...  بیشتر