تغییر ساختار حوزه عمومی روحانیون در عصر صفویه: تحول نظری •

کرامت الله راسخ

دوره 22، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 3-26

https://doi.org/10.22034/jsi.2021.250827

چکیده
  سلسله صفویان اوایل قرن شانزدهم (1501م) در ایران مستقر شد. استقرار سلسله صفویه به شکل‌گیری دو حوزه عمومی موازی، همکار و رقیب منجر شد: حوزه عمومی دیوانی و حوزه عمومی روحانیون. علما، مجتهدان و آخوندها با تأسیس حوزه عمومی روحانی در دو عرصه با موفقیت فعال شدند: نهادسازی و تحول نظری. نظریه‌های «حاکم جائر»، «نیابت امام غائب»، «ولایت»، ...  بیشتر

پژوهشی
درآمدی بر روش تحلیل تطبیقی‌ـ‌تاریخی در ارتباط با موضوع دموکراسی در ایران

نیما شجاعی

دوره 22، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 50-27

https://doi.org/10.22034/jsi.2021.250828

چکیده
  روش تحلیل تطبیقی‌ـ‌تاریخی یا (CHA) یکی از مهم‌ترین و کارآمدترین روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی معاصر است که به‌نظر می‌رسد، امکان بسط و گسترش آن‌چه سی. رایت میلز از «تخیل جامعه‌شناختی» مراد می‌نمود را مهیا می‌کند. تدا اسکاچپول نیز با الهام از روش‌شناسی سی. رایت میلز در تحلیل مسائل اجتماعی، از مفهوم «تخیل تاریخی جامعه‌شناختی» ...  بیشتر

پژوهشی
نقد آینده‌پژوهی در علوم اجتماعی (با تأکید بر ایران)

روح‌الله گلمرادی

دوره 22، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 67-51

https://doi.org/10.22034/jsi.2021.250829

چکیده
  اجتماعی را بررسی و نقد کند. از دو منظر کلی به این نقد پرداخته می‌شود. نقد روش‌شناختی که مباحث روش‌شناسی و فلسفۀ علوم اجتماعی با تأکید بر رویکرد رئالیسم انتقادی را پیش می‌کشد و نقدی با رویکرد جامعه‌شناسی مردم‌مدار. از این‌رو می‌توان این دو پرسش را مطرح کرد: نخست این‌که آیا آینده‌پژوهی در مقام یک شاخه یا رویکرد علمی قادر است علم ...  بیشتر

پژوهشی
مردانگی های ایرانی در فضای مجازی: سنخ ها، گفتمان ها و منازعات

محمد سعید ذکایی؛ سیمین ویسی

دوره 22، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 92-68

https://doi.org/10.22034/jsi.2021.250830

چکیده
  مردانگی به­عنوان قالبی ارزشی، هنجاری و رفتاری به درجات زیادی برآمده از روابط گفتمانی است. بسط شبکه­های اجتماعی مجازی در دهه اخیر زمینه تکثر و صف­آرایی گفتمان­های رقیبی از مردانگی را مهیا ساخته است. با اتکا به روش قوم­نگاری مجازی و تحلیل نشانه­شناختی و مضمونی به دنبال شناسایی سنخ­های مردانگی در فضای مجازی، گفتمان­های ...  بیشتر

پژوهشی
مطالعه‌ کیفی مناسبات بین ذینفعان طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا در شهر تهران (مطالعه موردی بازار بزرگ تهران)

وحید مزیدی شرف آبادی؛ عبدالحسین کلانتری؛ محمد مبارکی

دوره 22، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 93-119

https://doi.org/10.22034/jsi.2022.544277.1509

چکیده
  این مطالعه با هدف بررسی مناسبات بین ذینفعان طرح ترافیک و آلودگی هوا انجام شده است. روش تحقیق، کیفی و جامعه مورد مطالعه کلیة ذینفعان طرح ترافیک و آلودگی هوا در محدوده بازار بزگ تهران بودند. روش نمونه گیری هدفمند و ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته با 25 نفر از مطلعان کلیدی بود. با توجه به اسناد و داده های میدانی، سه سطح از ...  بیشتر

پژوهشی
مرور نظام‌مند مسائل اجتماعی ایران : بازه زمانی 1380 الی 1400

طاها عشایری؛ طاهره جهان پرور؛ مرضیه احمدی می لاسی؛ مسلم سوری

دوره 22، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 120-152

https://doi.org/10.22034/jsi.2022.540494.1483

چکیده
  مسائل اجتماعی، واقعیتی چندوجهی-چندبعدی در جامعه انسانی و حاصل دیالکتیک بین عاملیتو ساختارهاست، نتیجه گام‌های کج و انحرافی به ظهور آفتی اجتماعی علیه ارزش و هنجارهای انسانی شده است. جامعه ایرانی نیز گونه‌هایی از مسائل اجتماعی (فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی) را تجربه می‌کند. هدف پژوهش مرور نظام‌مند مسائل اجتماعی ایران است. روش تحقیق ...  بیشتر